Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

48%

-16°

-

7

Februari

59%

-11°

-

5

Mars

62%

-

5

April

58%

-

6

Maj

58%

18°

-

8

Juni

56%

24°

-

11

Juli

52%

25°

-

14

Augusti

53%

23°

-

13

September

56%

16°

-

9

Oktober

54%

-

7

November

47%

-4°

-

8

December

42%

-13°

-

8