Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

47%

-16°

-

8

Februari

58%

-12°

-

6

Mars

62%

-2°

-

5

April

58%

-

6

Maj

58%

17°

-

8

Juni

56%

23°

-

11

Juli

52%

24°

-

14

Augusti

53%

22°

-

13

September

56%

15°

-

9

Oktober

53%

-

7

November

46%

-5°

-

9

December

41%

-14°

-

9