Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

52%

-15°

-

5

Februari

62%

-11°

-

4

Mars

64%

-

4

April

60%

10°

-

6

Maj

60%

19°

-

7

Juni

57%

24°

-

11

Juli

53%

26°

-

14

Augusti

55%

23°

-

13

September

59%

17°

-

9

Oktober

58%

-

6

November

52%

-4°

-

6

December

48%

-13°

-

6