Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

56%

-17°

-

7

Februari

64%

-13°

-

5

Mars

66%

-3°

-

5

April

59%

-

7

Maj

59%

14°

-

10

Juni

56%

19°

-

13

Juli

52%

20°

-

17

Augusti

54%

18°

-

16

September

58%

13°

-

11

Oktober

59%

-

8

November

54%

-7°

-

7

December

50%

-15°

-

7