Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

50%

-21°

-

8

Februari

63%

-16°

-

7

Mars

61%

-6°

-

7

April

57%

-

8

Maj

54%

12°

-

10

Juni

52%

20°

-

14

Juli

48%

22°

-

17

Augusti

46%

19°

-

16

September

49%

12°

-

11

Oktober

54%

-

8

November

48%

-12°

-

8

December

42%

-20°

-

8