Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

-16°

9

Februari

56%

-12°

6

Mars

60%

-1°

6

April

57%

7

Maj

57%

17°

9

Juni

55%

23°

10°

11

Juli

51%

24°

13°

14

Augusti

52%

22°

14°

13

September

54%

15°

13°

10

Oktober

51%

8

November

43%

-5°

10

December

37%

-13°

11