Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

28%

-13°

-

15

Februari

42%

-11°

-

12

Mars

48%

-3°

-

11

April

54%

-

10

Maj

57%

18°

-

11

Juni

59%

22°

-

14

Juli

58%

25°

-

13

Augusti

56%

22°

-

13

September

48%

16°

-

12

Oktober

32%

-

15

November

26%

-3°

-

14

December

24%

-10°

-

15