Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

28%

-13°

-

16

Februari

40%

-11°

-

13

Mars

45%

-4°

-

12

April

53%

-

11

Maj

58%

18°

-

12

Juni

58%

22°

-

14

Juli

59%

24°

-

14

Augusti

57%

22°

-

13

September

48%

16°

-

13

Oktober

30%

-

16

November

24%

-4°

-

16

December

23%

-10°

-

16