Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

30%

-13°

-

14

Februari

44%

-12°

-

11

Mars

47%

-4°

-

11

April

55%

-

10

Maj

60%

19°

-

11

Juni

61%

23°

-

13

Juli

62%

25°

-

12

Augusti

60%

23°

-

11

September

52%

16°

-

11

Oktober

34%

-

14

November

26%

-3°

-

14

December

26%

-10°

-

15