Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

22%

-11°

-

19

Februari

34%

-8°

-

14

Mars

42%

-1°

-

13

April

49%

10°

-

12

Maj

55%

19°

-

13

Juni

55%

23°

-

15

Juli

54%

25°

-

14

Augusti

51%

22°

-

14

September

39%

16°

-

15

Oktober

23%

-

19

November

18%

-2°

-

19

December

15%

-8°

-

19