Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

24%

-11°

-

18

Februari

36%

-9°

-

14

Mars

42%

-2°

-

13

April

50%

10°

-

11

Maj

58%

20°

-

11

Juni

57%

23°

-

14

Juli

58%

25°

-

13

Augusti

56%

23°

-

12

September

44%

16°

-

13

Oktober

27%

-

17

November

19%

-2°

-

17

December

18%

-8°

-

19