Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

25%

-11°

-

18

Februari

36%

-9°

-

13

Mars

42%

-2°

-

12

April

51%

10°

-

11

Maj

59%

20°

-

11

Juni

58%

24°

-

14

Juli

59%

26°

-

13

Augusti

57%

23°

-

12

September

46%

17°

-

13

Oktober

29%

-

16

November

19%

-2°

-

17

December

19%

-7°

-

19