Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

29%

-13°

-

15

Februari

42%

-12°

-

12

Mars

47%

-4°

-

11

April

54%

-

10

Maj

58%

18°

-

12

Juni

59%

22°

-

14

Juli

59%

24°

-

13

Augusti

56%

21°

-

13

September

48%

15°

-

13

Oktober

31%

-

16

November

25%

-4°

-

15

December

24%

-10°

-

15