Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

28%

-11°

-

16

Februari

41%

-10°

-

12

Mars

44%

-2°

-

11

April

53%

11°

-

10

Maj

61%

21°

-

10

Juni

60%

25°

-

13

Juli

62%

27°

-

12

Augusti

60%

25°

-

11

September

52%

19°

-

12

Oktober

34%

-

15

November

23%

-1°

-

15

December

24%

-7°

-

16