Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

23%

-11°

-

18

Februari

35%

-8°

-

14

Mars

42%

-1°

-

13

April

50%

10°

-

11

Maj

56%

20°

-

12

Juni

56%

24°

-

15

Juli

56%

26°

-

14

Augusti

54%

23°

-

13

September

42%

17°

-

14

Oktober

25%

-

18

November

19%

-2°

-

18

December

17%

-7°

-

19