Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

22%

-11°

-

19

Februari

35%

-9°

-

15

Mars

42%

-1°

-

14

April

49%

-

12

Maj

54%

18°

-

13

Juni

55%

22°

-

15

Juli

54%

24°

-

15

Augusti

50%

21°

-

14

September

39%

15°

-

16

Oktober

23%

-

19

November

18%

-2°

-

19

December

16%

-8°

-

19