Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

36%

-10°

-

12

Februari

45%

-8°

-

10

Mars

53%

-

9

April

55%

10°

-

10

Maj

56%

19°

-

12

Juni

61%

24°

-

12

Juli

62%

26°

-

12

Augusti

61%

24°

-

12

September

56%

18°

-

11

Oktober

40%

-

14

November

33%

-2°

-

14

December

31%

-8°

-

13