Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

-10°

-

12

Februari

48%

-9°

-

10

Mars

54%

-2°

-

10

April

57%

-

11

Maj

58%

17°

-

13

Juni

62%

22°

-

12

Juli

64%

24°

-

12

Augusti

63%

22°

-

13

September

58%

16°

-

11

Oktober

43%

-

14

November

36%

-3°

-

14

December

34%

-9°

-

13