Annons
Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

-16°

-

11

Februari

48%

-14°

-

9

Mars

54%

-6°

-

10

April

57%

-

12

Maj

58%

14°

-

13

Juni

62%

19°

-

13

Juli

64%

22°

-

15

Augusti

63%

20°

-

12

September

58%

13°

-

10

Oktober

43%

-

12

November

36%

-6°

-

14

December

34%

-13°

-

12