Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

31%

-

15

Februari

34%

-

12

Mars

40%

10°

-

13

April

44%

16°

-

13

Maj

52%

21°

-

12

Juni

59%

25°

-

11

Juli

64%

28°

-

9

Augusti

66%

27°

-

9

September

63%

23°

-

9

Oktober

54%

17°

-

10

November

36%

11°

-

13

December

26%

-

16