Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

17%

-5°

-

17

Februari

26%

-4°

-

14

Mars

37%

-

14

April

43%

-

13

Maj

53%

17°

-

12

Juni

55%

21°

-

14

Juli

52%

22°

-

15

Augusti

48%

20°

-

15

September

38%

15°

-

16

Oktober

27%

-

17

November

13%

-

18

December

12%

-2°

-

20