Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

18%

-5°

-

19

Februari

27%

-4°

-

15

Mars

37%

-

14

April

44%

10°

-

13

Maj

53%

18°

-

13

Juni

54%

21°

-

14

Juli

52%

22°

-

15

Augusti

50%

21°

-

15

September

40%

16°

-

16

Oktober

28%

-

16

November

14%

-

18

December

12%

-2°

-

21