Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

58%

-7°

4

Februari

60%

-4°

5

Mars

59%

7

April

52%

12°

10

Maj

50%

18°

13

Juni

40%

20°

13°

17

Juli

36%

24°

17°

18

Augusti

41%

25°

20°

16

September

53%

21°

19°

12

Oktober

59%

14°

14°

9

November

56%

7

December

53%

-4°

5