Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

52%

-7°

8

Februari

54%

-4°

8

Mars

54%

10

April

49%

10°

11

Maj

47%

16°

14

Juni

38%

18°

11°

17

Juli

35%

22°

16°

18

Augusti

40%

24°

19°

16

September

52%

20°

18°

12

Oktober

57%

14°

13°

10

November

53%

10

December

49%

-4°

9