Annons
Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

59%

-7°

3

Februari

60%

-3°

4

Mars

58%

7

April

50%

12°

8

Maj

48%

18°

14

Juni

37%

20°

12°

15

Juli

35%

24°

17°

17

Augusti

40%

25°

20°

15

September

53%

21°

19°

9

Oktober

59%

14°

14°

8

November

57%

6

December

54%

-5°

5