Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

-8°

-

8

Februari

56%

-6°

-

8

Mars

56%

-

9

April

50%

10°

-

11

Maj

47%

15°

-

14

Juni

38%

18°

-

17

Juli

36%

22°

-

18

Augusti

41%

24°

-

16

September

52%

20°

-

12

Oktober

58%

13°

-

10

November

54%

-

9

December

51%

-5°

-

9