Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

59%

-8°

-

5

Februari

60%

-5°

-

6

Mars

58%

-

8

April

50%

10°

-

11

Maj

48%

16°

-

14

Juni

38%

19°

-

18

Juli

36%

23°

-

18

Augusti

41%

24°

-

16

September

53%

20°

-

12

Oktober

59%

14°

-

9

November

56%

-

8

December

54%

-5°

-

6