Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

59%

-8°

4

Februari

60%

-5°

5

Mars

58%

7

April

50%

10°

11

Maj

48%

16°

14

Juni

37%

18°

12°

18

Juli

35%

22°

17°

19

Augusti

40%

24°

20°

16

September

53%

20°

19°

11

Oktober

59%

14°

14°

9

November

57%

7

December

54%

-5°

6