Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

56%

-7°

6

Februari

58%

-4°

6

Mars

55%

9

April

48%

10

Maj

44%

14°

13

Juni

38%

17°

10°

15

Juli

36%

21°

15°

15

Augusti

40%

23°

18°

15

September

52%

20°

16°

12

Oktober

59%

13°

12°

9

November

56%

7

December

55%

-5°

6