Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

60%

-13°

-

8

Februari

64%

-9°

-

7

Mars

60%

-

8

April

50%

10°

-

11

Maj

48%

18°

-

14

Juni

44%

22°

-

15

Juli

41%

25°

-

15

Augusti

44%

25°

-

15

September

55%

19°

-

13

Oktober

59%

11°

-

10

November

59%

-

8

December

57%

-10°

-

9