Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

-7°

7

Februari

56%

-4°

8

Mars

55%

9

April

50%

10°

11

Maj

47%

16°

14

Juni

38%

18°

11°

17

Juli

35%

22°

16°

18

Augusti

40%

24°

19°

16

September

52%

20°

18°

12

Oktober

58%

14°

13°

10

November

54%

9

December

50%

-4°

8