Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

61%

-9°

-

4

Februari

63%

-6°

-

5

Mars

60%

-

7

April

51%

12°

-

10

Maj

49%

18°

-

13

Juni

41%

21°

-

17

Juli

38%

25°

-

17

Augusti

43%

25°

-

16

September

55%

21°

-

12

Oktober

60%

14°

-

9

November

59%

-

7

December

56%

-6°

-

6