Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

60%

-15°

-

8

Februari

66%

-10°

-

7

Mars

61%

-1°

-

8

April

50%

11°

-

10

Maj

48%

18°

-

14

Juni

46%

23°

-

14

Juli

43%

26°

-

14

Augusti

45%

25°

-

15

September

55%

19°

-

13

Oktober

59%

11°

-

10

November

59%

-1°

-

8

December

58%

-12°

-

9