Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

56%

-12°

-

9

Februari

59%

-9°

-

8

Mars

57%

-2°

-

10

April

49%

-

11

Maj

46%

12°

-

15

Juni

40%

16°

-

16

Juli

37%

19°

-

17

Augusti

40%

21°

-

16

September

52%

16°

-

13

Oktober

59%

-

10

November

56%

-1°

-

9

December

54%

-9°

-

9