Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

62%

-10°

5

Februari

64%

-6°

5

Mars

61%

7

April

52%

13°

9

Maj

50%

20°

13

Juni

44%

23°

11°

16

Juli

41%

26°

16°

16

Augusti

45%

26°

19°

15

September

56%

21°

18°

12

Oktober

61%

13°

13°

9

November

60%

7

December

57%

-7°

6