Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

61%

-12°

-

8

Februari

64%

-8°

-

7

Mars

60%

-

8

April

50%

11°

-

11

Maj

48%

18°

-

14

Juni

44%

22°

-

15

Juli

41%

26°

-

15

Augusti

44%

25°

-

15

September

55%

20°

-

12

Oktober

59%

12°

-

10

November

59%

-

9

December

56%

-9°

-

9