Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

57%

-7°

6

Februari

58%

-5°

7

Mars

57%

8

April

50%

10°

11

Maj

48%

16°

14

Juni

37%

18°

12°

18

Juli

35%

22°

16°

18

Augusti

40%

24°

20°

16

September

52%

20°

18°

12

Oktober

58%

14°

13°

9

November

55%

8

December

52%

-4°

7