Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

61%

-14°

-

9

Februari

66%

-10°

-

7

Mars

61%

-

8

April

50%

12°

-

11

Maj

49%

19°

-

14

Juni

46%

24°

-

14

Juli

43%

27°

-

14

Augusti

45%

26°

-

15

September

56%

20°

-

13

Oktober

59%

12°

-

10

November

59%

-

9

December

56%

-11°

-

10