Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

56%

-10°

-

8

Februari

58%

-7°

-

8

Mars

56%

-

10

April

49%

-

11

Maj

45%

13°

-

14

Juni

39%

16°

-

16

Juli

36%

20°

-

16

Augusti

40%

22°

-

15

September

52%

18°

-

13

Oktober

59%

11°

-

10

November

56%

-

9

December

54%

-8°

-

8