Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

58%

-10°

-

7

Februari

60%

-7°

-

7

Mars

58%

-

9

April

50%

10°

-

11

Maj

48%

16°

-

14

Juni

40%

19°

-

17

Juli

38%

23°

-

17

Augusti

42%

24°

-

16

September

54%

19°

-

12

Oktober

59%

12°

-

10

November

57%

-

8

December

54%

-7°

-

8