Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

20%

-11°

-

20

Februari

33%

-9°

-

15

Mars

42%

-1°

-

14

April

48%

-

13

Maj

53%

18°

-

14

Juni

54%

22°

-

15

Juli

53%

24°

-

15

Augusti

48%

21°

-

15

September

36%

15°

-

16

Oktober

21%

-

19

November

17%

-3°

-

20

December

14%

-8°

-

20