Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

21%

-13°

-

23

Februari

33%

-10°

-

17

Mars

43%

-2°

-

16

April

46%

-

15

Maj

52%

15°

-

14

Juni

53%

20°

-

16

Juli

53%

23°

-

16

Augusti

46%

19°

-

17

September

35%

12°

-

18

Oktober

21%

-

22

November

18%

-4°

-

23

December

13%

-10°

-

23