Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

19%

-11°

-

20

Februari

31%

-8°

-

15

Mars

41%

-1°

-

14

April

47%

-

12

Maj

54%

18°

-

13

Juni

55%

22°

-

15

Juli

54%

24°

-

14

Augusti

50%

21°

-

14

September

36%

15°

-

16

Oktober

21%

-

19

November

16%

-2°

-

20

December

13%

-8°

-

20