Annons
Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

18%

-10°

20

Februari

30%

-8°

15

Mars

41%

15

April

46%

13

Maj

53%

18°

14

Juni

54%

22°

15

Juli

52%

24°

12°

13

Augusti

47%

20°

13°

15

September

33%

14°

11°

16

Oktober

19%

19

November

16%

-3°

19

December

10%

-8°

20