Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

23%

-8°

-

18

Februari

33%

-6°

-

14

Mars

38%

-1°

-

13

April

47%

11°

-

11

Maj

56%

20°

-

11

Juni

58%

24°

-

12

Juli

58%

25°

-

13

Augusti

58%

24°

-

10

September

47%

18°

-

11

Oktober

33%

-

13

November

18%

-

17

December

16%

-5°

-

20