Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

41%

-2°

22

Februari

51%

-3°

17

Mars

48%

17

April

42%

16

Maj

38%

18

Juni

30%

11°

20

Juli

26%

15°

12°

21

Augusti

29%

18°

15°

20

September

42%

17°

16°

16

Oktober

50%

13°

13°

18

November

43%

19

December

42%

21