Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

21%

-6°

-

18

Februari

29%

-5°

-

14

Mars

34%

-

15

April

41%

11°

-

13

Maj

52%

19°

-

13

Juni

54%

22°

-

14

Juli

54%

24°

-

15

Augusti

53%

22°

-

13

September

44%

17°

-

13

Oktober

31%

-

14

November

16%

-

17

December

13%

-3°

-

21