Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

23%

-7°

-

18

Februari

30%

-5°

-

14

Mars

34%

-

15

April

42%

11°

-

13

Maj

53%

20°

-

12

Juni

55%

23°

-

14

Juli

55%

24°

-

14

Augusti

54%

23°

-

12

September

46%

17°

-

12

Oktober

32%

-

13

November

17%

-

17

December

14%

-3°

-

20