Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

29%

-10°

-

15

Februari

42%

-9°

-

11

Mars

43%

-2°

-

11

April

54%

12°

-

9

Maj

63%

22°

-

9

Juni

61%

26°

-

12

Juli

65%

28°

-

10

Augusti

63%

26°

-

10

September

55%

20°

-

11

Oktober

37%

-

14

November

24%

-

15

December

25%

-6°

-

16