Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

26%

-11°

-

18

Februari

37%

-9°

-

13

Mars

42%

-2°

-

12

April

51%

10°

-

10

Maj

60%

20°

-

10

Juni

59%

24°

-

13

Juli

60%

26°

-

13

Augusti

59%

23°

-

11

September

48%

17°

-

12

Oktober

30%

-

16

November

19%

-2°

-

17

December

20%

-7°

-

19