Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

32%

-11°

-

14

Februari

45%

-10°

-

11

Mars

47%

-3°

-

10

April

56%

12°

-

9

Maj

63%

22°

-

10

Juni

63%

26°

-

12

Juli

65%

28°

-

10

Augusti

64%

26°

-

9

September

57%

20°

-

10

Oktober

38%

-

13

November

27%

-1°

-

13

December

26%

-7°

-

14